Welkom! Wolkom! Welcome!

PERSBERICHT
4 mei 2016

voorpagina

DE MAKEOVER VAN PINGJUM GESCHIEDENIS WEBSITE IS VOLTOOID

Websites zijn altijd in beweging, want ze moeten mee met de tijd. Zo viert de website over de geschiedenis van Pingjum dit jaar haar 16e jubileum en is in de loop der jaren sterk gegroeid, veranderd en verbeterd. De drie oorspronkelijke uitgangspunten (prettig leesbaar, goed onderbouwd en drietalig) zijn door de founding fathers, de Pingjumer Douwe Sieswerda zijn zoon Johan uit Bakkeveen, ongemoeid gelaten. En dat wordt tot aan vandaag gewaardeerd door de vele Nederlandse en buitenlandse bezoekers.

In 2015 heeft Johan Sieswerda – na het overlijden van zijn vader in 2013 – besloten de lokale geschiedeniswebsite van webstek te verhuizen: van Chello naar WordPress. Daarnaast is er meer dan twee jaar hard gewerkt aan een grondige renovatie en de uitbreiding met nieuw ontdekte informatie en fotomateriaal. Een overzicht:

• Nieuwe afbeeldingen, vooral m.b.t. de 20e eeuw:
– Wonsstelling innundaties
– kaart van de Wonststelling
– gedropt Geallieerd propagandablaadje ‘De Wervelwind’
– tekening uit schetsboek over de oorlog van tiener D. Sieswerda
– textiel distributiebonnen
– oorlogsgeld
– boek van Karl May
– schoolfeest ter ere van de verloving van Prinses Juliana
– muziekvereniging ‘De Harmonie’

• Nieuwe informatie over:
– executie van Duitse spion Istvan Büro (met dank aan het Ministerie van Defensie)
– vooroorlogse en oorlogstijd in Pingjum (dagboek SESI)
– namen van 2 gesneuvelde Duitse militairen, mei 1940
– gebruik van fossiele brandstoffen, motoren en auto’s (dorpskrant De Halsbân)
– het in 2015 ontdekte verloren gewaande dagboekje van tiener D. Sieswerda
– mogelijke identiteit van een Duitse neergestorte piloot, mei 1940
– bevrijding van Pingjum (bron: War Diaries van de Canadezen)

WELNU, het is vandaag 4 mei 2016:
De verhuizing en wederopbouw van de website over de geschiedenis van Pingjum is voltooid! Het enige wat resteert is nog een uitgebreidere samenvatting in het Engels. Deze derde pijler zal voor de zomervakantie klaar zijn.