Welkom! Wolkom! Welcome!

PERSBERICHT
4 september 2020

voorpagina

DE MAKEOVER VAN PINGJUM GESCHIEDENIS WEBSITE IS BIJNA VOLTOOID

Websites zijn altijd in beweging, want ze moeten mee met de tijd. Zo viert de website over de geschiedenis van Pingjum dit jaar haar 20e jubileum en is in de loop der jaren sterk gegroeid, veranderd en verbeterd. De drie oorspronkelijke uitgangspunten (prettig leesbaar, goed onderbouwd en drietalig) zijn door de founding fathers, de Pingjumer Douwe Sieswerda zijn zoon Johan uit Bakkeveen, ongemoeid gelaten. En dat wordt tot aan vandaag gewaardeerd door de vele Nederlandse en buitenlandse bezoekers. Het laatste onderdeel waaraan wordt gewerkt zijn de laatste hoofdstukken van de Engelse samenvatting.

In 2015 heeft Johan Sieswerda – na het overlijden van zijn vader in 2013 – besloten de lokale geschiedeniswebsite van webstek te verhuizen: van Chello naar WordPress. Daarnaast is er meer dan vijf jaar hard gewerkt aan een grondige renovatie en de uitbreiding met nieuw ontdekte informatie en fotomateriaal.

Het dorp Pingjum stond in augustus 2020 de hele dag centraal in het radio & tv programma ‘Simmer yn Fryslân’ van Omrop Fryslân. Met o.a. een historische bijdrage van Johan Sieswerda. Zie Simmerblog (inclusief radio en tv-interviews):
https://www.omropfryslan.nl/nijs/987952-simmerblog-simmer-yn-penjum

Advertentie