17e eeuw

1600-1700

In 1623 blijft Friesland vrij van Spaanse invallen, maar wordt weldra door andere plagen bezocht. De zomer van 1624 is zó droog, dat bijna alle grachten, sloten en vijvers droog liggen. De vis sterft en de boerenbedrijven in het agrarische Pingjum lijden grote schade. Krapte, hoge prijzen en armoede zijn er het gevolg van. In deze droge zomer woedt de runder- of veepest in hevige mate onder de roodbonte en muiskleurige koeien. Hiertegen worden maatregelen genomen, zoals:

  1. geen veemarkten
  2. voorschriften voor het begraven van kadavers
  3. ontsmettingsprocedures

Twee eeuwen later zal na drie keer een epidemie overschakeling op akkerbouw- en schapenteelt en import van Deens vee volgen.

In 1626 breken er onlusten uit over de belastingheffing. Het volk komt in opstand en slaat aan het plunderen. Vooral de huizen van de aanzienlijken moeten het ontgelden. Men eist van de grietmannen rekening en verantwoording. Drie aanstichters van de plunderingen in Wommels en Bolsward moeten terecht staan en krijgen de doodstraf. Deze wordt voltrokken door onthoofding. De hoofden worden op staken tentoongesteld om afschrik te wekken, hetgeen in het nabije Pingjum niet onopgemerkt zal zijn gebleven.

Intussen lijdt de bevolking nog altijd onder de gesel van de ‘humane’ pest, aan welke besmettelijke ziekte eeuwen terug in 1346 een kwart van de Europese bevolking is gestorven. In het naburige Bolsward waart in 1666 de pest nog altijd rond.

Het is voorts de eeuw van landwinning door bedijkingen en inpoldering. Landen die door hun ligging weinig vrucht geven of die door de minste stijging van het boezemwater blank staan, worden door ze met polderdijken te omgeven, te bemesten en met een watermolen te bemalen, verbeterd en tot duurzaam gebruik geschikt gemaakt. De grietenij Wonseradeel – waarin Pingjum ligt – neemt in 1680 door het initiatief van grietman Tjaard van Aylva deel in de vooruitgang. 1

Voetnoten:

  1. Eekhoff, W., Beknopte geschiedenis van Friesland, 1851, pag. 321
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s