until 500 A.D.

Roman Times

Archeology (pottery) reveals that were people already living in Pingjum by Roman Times. 1 One source mentions that:

 “dat de terp van Pingjum waarschijnlijk dateert van vóór de jaartelling, getuige de vondst van een Romeins Mercuriusbeeldje bij een terpafgraving in de 19e eeuw. Door de toenemende wateroverlast is de terp echter nadien weer verlaten en vermoedelijk na de postRomeinse transgressiefase weer in gebruik genomen.” 2

Traces of the first settlers can be found on the southern bank of ‘Marneslenk‘ (see picture 2, Brouwer, J.H. et al., Encyclopedie van Friesland, MCMLVIII, page 77), which is a slough leading from the Wadden Sea. The villagers survived by faming the land, fishing and hunting for birds and seals. 3

Marneslenk

Picture 2: Marneslenk

As a consequence of frequent flooding by the sea the residents decided to build a mound to protect their livestock and homes. 4

Footnotes

  1. Nws.bulletin kon.ned.oudheidk.bond 1961, 2nd edeition, archeol.nws 7759a page 123
  2. Harlinger Courant, 8 October 1965, Vj 34, Pingjum: dorpje met ‘n rijke geschiedenis
  3. Brouwer, J.H. et al, Encyclopedie van Friesland, MCMLVIII, page 77
  4. Department for the Preservation of Historic Buildings and Sites, Pingjum beschermde stads- en dorpsgezichten, gemeente Wûnseradiel, 1988
Advertenties